PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont nawierzchni jezdni i chodnika, budowa ronda na ul. Olszyńskiej

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni i remont chodnika. Wybudowano czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Olszyńskiej i Miedza, zaznaczono także perony przystankowe dla autobusów.

Remont nawierzchni jezdni i chodnika, budowa ronda na ul. Olszyńskiej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 540 000 zł
szczegóły
Remont nawierzchni jezdni i chodnika, budowa ronda na ul. Olszyńskiej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Realizacja zadania nastąpiła z inicjatywy Rady Dzielnicy Olszynka. W ramach inwestycji powstało wyniesione brukowane rondo na skrzyżowaniu ul. Olszyńskiej z ul. Miedza, o wewnętrznej średnicy 11 m i zewnętrznej średnicy 22 m. Wyremontowano chodnik wzdłuż modernizowanego odcinka drogi oraz zaznaczono perony przystankowe dla autobusów. Ponadto wymieniono nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz z przystosowaniem konstrukcji do aktualnego obciążenia ruchem pojazdów.

Zakres zadania:

- ułożenie nowej warstwy bitumicznej

- ułożenie nowego na odcinku modernizowanej drogi

- zaznaczenie peronów przystankowych

- budowa ronda w formie brukowanego wyniesienia

- wzmocnienie krawężników i pobocza, prace porządkujące zieleń wokół inwestycji

 

Widok skrzyżowania ul. Olszyńskiej i Miedza przed realizacją inwestycji 

Zdjęcie przestawia skrzyżowanie ul. Olszyńskiej i Miedza przed remontem

fot. GZDiZ

 

Widok ronda po realizacji inwestycji

Zdjęcie skrzyżowania ul. Olszyńskiej i Miedza po remoncie

fot. GZDiZ

 

Widok ul. Olszyńskiej po realizacji inwestycji

Zdjęcie przedstawia widok ulicy Olszyńskiej po wykonanym remoncie

fot. GZDiZ

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2019
  • Zakończenie: 2019
Koszt:540 000 zł
    Więcej z kategorii: Drogi

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!