PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont Grot Szeptów w Parku Oliwskim

W ramach remontu przewidziano prace budowlane i konserwatorskie związane z wykonaniem prac odtworzeniowych, remontowych i zachowawczych XVIII wiecznych grot szeptów w Parku Oliwskim. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście

Remont Grot Szeptów w Parku Oliwskim
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 280 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Oliwa
Remont Grot Szeptów w Parku Oliwskim umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Groty szeptów zawdzięczają swoją nazwę specyficznym właściwościom akustycznym. Składają się one z ustawionych na wprost siebie dwóch półkul. Ze względu na usytuowanie oraz konstrukcję odzwierciedlającą kształt muszli wzmacniają dźwięk oraz umożliwiają porozumiewanie się szeptem osobom, które są odwrócone do siebie plecami i przebywają w przeciwległych muszlach. Dawniej wyposażone były w drewniane ławeczki zachęcające do odpoczynku w chłodzie cienia i odosobnieniu.

HISTORIA

Groty Szeptów w Parku Oliwskim powstały pod koniec XVIII wieku, podczas przebudowy w stylu angielsko-chińskim. Projektantem kompleksowych zmian był Johann Georg Saltzmann, ogrodnik z Poczdamu, zatrudniony w zespole parkowym tamtejszej słynnej letniej rezydencji królów Pruskich.

Po przebudowie w Parku Oliwskim pojawiły się właśnie groty szeptów, a także m.in: sztuczne pagórki, rustykalna kaskada, pawilony chińskie, świątynia antyczna czy domek włoski.

Oliwskie groty mają swoją współczesną kopię - można ją obejrzeć w miejscowości Frank, w gminie Kaliska na granicy Borów Tucholskich. Właściciele tamtejszej szkółki drzew zbudowali je w swoim udostępnionym do zwiedzania ogrodzie.

Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni ścieżki prowadzącej do grot, z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię wykonaną z bruku klinkierowego. Zmiana dotyczyła również wejścia do grot, które zostały obniżone do stanu pierwotnego, o ok. 15 cm. Fundamenty kamienne, które były zasypane ziemią i znajdują się pod powierzchnią gruntu zostały odsłonięte, co umożliwiło odbudowę rozebranych, brakujących fragmentów murów oporowych i renowację murów ceramicznych grot. Całość została odtworzona na podstawie inwentaryzacji oraz fotografii wykonanych przed renowacją obiektów. Do ich odtworzenia zostały wykorzystane zabytkowe kamienie, układane na sucho, metodami historycznymi, bez zapraw wiążących.

 

 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2017
Koszt:280 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 280 000 zł
Więcej z kategorii: Parki i zieleń

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!