PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont chodników na ul. Kopernika

W ramach inwestycji wykonano remont 150- metrowego odcinka chodników wzdłuż ul. Kopernika.

Remont chodników na ul. Kopernika
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 72 515 zł
szczegóły
Kopernika Gdańsk
dzielnica: Aniołki
Remont chodników na ul. Kopernika umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Remont chodników na ok. 150-metrowym odcinku od ul. Chodowieckiego do ul. Kopernika 4 obejmował: 

  • rozbiórkę starej i ułożenie nowej nawierzchni z płytek chodnikowych
  • miejscowe regulacje krawężnika wraz wykonaniem pasa z kostki kamiennej
  • miejscowe przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej

Wymiana nawierzchni starego chodnika poprawiła poziom bezpieczeństwa, komfort pieszych oraz estetykę otoczenia.

 

Widok przed realizacją zadania

Na zdjęciu widok przed remontem nawierzchni chodnika na ulicy Kopernika.

Na zdjęciu widok przed remontem nawierzchni chodnika na ulicy Kopernika.

Widok po realizacji zadania

Na zdjęciu widok po remoncie nawierzchni chodnika na ulicy Kopernika.

Na zdjęciu widok po remoncie nawierzchni chodnika na ulicy Kopernika.

fot. Jakub Majkowski/GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2022
  • Zakończenie: 2022
Koszt:72 515 zł
  • Miasto Gdańsk: 72 515 zł
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!