PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Remont chodnika w ul. Dubois

Przedmiotem inwestycji był obustronny remont chodników oraz przebudowa nawierzchni ulicy Dubois, na długości 240mb.

Remont chodnika w ul. Dubois
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 332 000 zł
szczegóły
Dubois Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Dolny
Remont chodnika w ul. Dubois umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Celem remontu chodnika była poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie waloru estetycznego ulicy.

Inwestycja zrealizowana w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”, polegała na obustronnym remoncie chodników w ulicy Dubois, między ulicą Mickiewicza i ulicą Lilli Wenedy w Gdańsku, wraz z poprawą stanu nawierzchni jezdni.

Zakres rzeczowy obejmował:

- przebudowa jezdni(nawierzchnia bitumiczna) na dł. 240 mb

- przebudowę chodników obustronnie (płytki betonowe) na dł. 240mb powierzchnia chodników ok. 720Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 1. Roboty przygotowawcze, w tym:
 • rozbiórkowe,
 • ziemne.
 1. Roboty drogowe, w tym między innymi:
 • remont nawierzchni jezdni na odcinku około 250 m,
 • obustronny remont nawierzchni chodników na długości około 250 m,
 • remont nawierzchni zjazdów,
 • wymianę istniejących i wykonanie nowych wpustów deszczowych,
 • oczyszczenie istniejących przykanalików,
 • oznakowanie poziome,
 • przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu,
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu,
 • zabezpieczenie sieci, regulacje wysokościowe studni,
 • nasadzenia zieleni.

Stan nawierzchni i chodników ulicy Dubois przed realizacja zadania

Remont chodnika w ul. Dubois

Remont chodnika w ul. Dubois

Widok po zakończeniu prac

Remont chodnika w ul. Dubois

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:332 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 332 000 zł
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!