PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I

W związku ze zmianą lokalizacji Centrum Kształcenia Ustawicznego, przeprowadzono I etap przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, mający na celu dostosowanie obiektu do potrzeb przenoszonej placówki.

Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 890 590 zł
szczegóły
Hallera 16/18 Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Dolny
Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Znajdujący się przy ul. Hallera 16/18 kompleks połączonych budynków stanowi obiekt będący siedzibą Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego. W budynku mieszczą się zarówno sale dydaktyczne jak i zaplecze administracyjno-biurowe oraz techniczne. Na potrzeby realizacji placówka podzielona została na trzy części:

A – część najwyższa o czterech kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczona, z dachem stromym, wielospadowym;
B – część o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczona, ze stropodachem płaskim, jednospadowym;
C – część zawierająca salę gimnastyczną z przybudówkami i łącznikami do pozostałych części, częściowo podpiwniczona, o jednej kondygnacji nadziemnej, zróżnicowanych wysokościach i stropodachach płaskich wielopołaciowych.

Realizacja etapu I zadania polegała na:

 • przebudowie i rozbudowie budynku A, stanowiącego najwyższą część obiektu szkolnego, wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów i norm;
 • wykonaniu monitoringu wizyjnego całego obiektu (budynek A, B i C) i terenu szkolnego;
 • przebudowie linii kablowych.

Zakres rzeczowy modernizacji obejmował wykonanie:

 • robót rozbiórkowych i demontażowych;
 • robót budowlano – montażowych;
 • robót wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych;
 • systemu monitoringu wizyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego);
 • przebudowy linii kablowych kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania;
 • odtworzenia elementów środowiska (nawierzchni chodnika i trawników);
 • dostawy, montażu i uruchomienia 1 windy zewnętrznej wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową;
 • dostawy i montażu wyposażenia.

Budynek placówki przed zmianą lokalizacji

Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I

Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I

Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2014
 • Zakończenie: 2014
Koszt:3 890 590 zł
 • Miasto Gdańsk: 3 890 590 zł
Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!