PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1

Remont polegał na skorygowaniu szerokości jezdni wraz z wymianą krawężników a także poprawą stanu technicznego chodników tj. wymianie zniszczonych płytek chodnikowych i obrzeży oraz uzupełnienie przebiegu chodnika w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej ruchu pieszego.

Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 400 000 zł
szczegóły
Nowotna Gdańsk
dzielnica: Stogi
Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Realizacja zadania polegała na przebudowie ulicy Nowotnej. Jest to droga zlokalizowana w Gdańsku, na Wyspie Portowej w dzielnicy Stogi – Górki Zachodnie. Jest połączeniem ulicy Stryjewskiego z plażą Stogi - stanowi główny ciąg komunikacyjny umożliwiający mieszkańcom Gdańska jak i turystom dojazd do kąpieliska. Nawierzchnia jezdni była w bardzo złym stanie technicznym, posiadała liczne ubytki, nierówności i spękania. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem inwestycji.

Zakres rzeczowy etapu I obejmował:

  • wymianę istniejących krawężników no nowe betonowe,
  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy uwzględnieniu wykorzystania elementów istniejącej konstrukcji jezdni, 
  • remont nawierzchni pętli autobusowej,
  • przebudowę i uzupełnienie chodnika od ulicy Wydmy do pętli,
  • remont istniejącego chodnika po wschodniej stronie ulicy Nowotnej,
  • wykonanie zieleni wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, szykany z barierek przy Pustym Stawie).

Widok przed realizacją inwestycji

Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1

Widok po realizacji inwestycji

Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2016
  • Zakończenie: 2016
Koszt:1 400 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 1 400 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!