PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ulicy Bursztynowej w Gdańsku - etap I

W wyniku realizacji zadania przebudowana została ulica Bursztynowa - przebudowano kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, gazociągową oraz wykonano oświetlenie uliczne.

Przebudowa ulicy Bursztynowej w Gdańsku - etap I
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 350 219 zł
szczegóły
Bursztynowa Gdańsk
Przebudowa ulicy Bursztynowej w Gdańsku - etap I umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach zadania przebudowano ul. Bursztynową, odtworzono ułożoną nawierzchnię tymczasową na odcinku ulicy będącej poza etapem przebudowy, oraz wykonano nowe przyłącza wodociągowe w ul. Błękitnej, które zostały odłączone od ul. Bursztynowej. Ponado w ramach usuwania kolizji w trakcie przebudowy, wykonano przebudowę ciepłociągu oraz przełożenia podziemnych linii energetycznych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie:

  • fragmentu ulicy o długości 174m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jelitkowską;
  • kanalizacji deszczowej na dł. 171,50 m,
  • kanalizacji sanitarnej na dł. 191 m,
  • sieci wodociągowej,
  • sieci gazociągowej,
  • linii teletechnicznej, 
  • oświetlenia ulicy.

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2008
  • Zakończenie: 2009
Koszt:2 350 219 zł
  • Miasto Gdańsk: 2 350 219 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!