PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

Zadanie mające na celu przebudowę ulicy Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 325 567 zł
szczegóły
Ojcowska Gdańsk
dzielnica: Siedlce
Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • przebudowę ulicy na długości ok. 300 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • budowę oświetlenia w zakresie: demontażu istniejącego oświetlenia, montażu nowych słupów oświetleniowych;
  • przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych;
  • przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Ojcowskiej w Gdańsku;
  • regulację studzienek;
  • montaż oznakowania pionowego.

Widok przed realizacją zadania

Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2018
Koszt:2 325 567 zł
  • Miasto Gdańsk: 2 325 567 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!