PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku" etap II, odcinek od Trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu

Realizacja zadania miała na celu poprawę warunków ruchu, zwiększenie przepustowości skrzyżowań i ulicy poprzez budowę drugiej jezdni oraz rozbudowę skrzyżowań z ulicami:
• Wojskiego,
• Armii Krajowej.

Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 19 048 695 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Siedlce
umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach II etapu przebudowy ulicy, finansowanego z budżetu miasta, wykonano odcinek od ul. Wojskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (trasą W-Z). Powstał tu nowy układ dojazdowy i parkingi dla obsługi największej gdańskiej nekropolii, jaką jest Cmentarz Łostowicki. Gruntownej przebudowie poddano także skrzyżowanie ulic Łostowickiej i Armii Krajowej, zwiększając przepustowość tego newralgicznego skrzyżowania.

Dodatkową korzyścią z inwestycji jest parking przy cmentarzu komunalnym. Ponadto przeprowadzona modernizacja zapewnia poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz segregacje ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacje skrzyżowań oraz przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Łostowickiej z Armii Krajowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Łostowickiej z ul. Wojskiego oraz wjazdem na parking.

Zrealizowany projekt obejmował roboty drogowe i ziemne związane z przebudową ulicy Łostowickiej i modernizacją skrzyżowań w jej ciągu na długości zapewniającej
odpowiednie rozwiązanie w planie i wysokościowe.
W projekcie przyjęto:
• przebudowę jezdni prawej ul. Łostowickiej na długości 399.11m,
• budowę jezdni lewej ul. Łostowickiej (budowa nowej jezdni) na długości 477.16m,
• przebudowę ul. Wojskiego na długości 49.98m,
• budowę wjazdu do bramy głównej cmentarza na długości 41.07m,
• budowę wjazdu na parking przy cmentarzu na długości 40.82m,
• budowę ulicy obsługującej przy cmentarzu na długości 190.92m,
• budowę parkingu przy cmentarzu oraz postoju TAXI w obrębie schodów prowadzących na teren cmentarza,
• przebudowę skrzyżowania ulic Łostowickiej i Armii Krajowej,
• budowę obustronnych chodników do ul. Wojskiego,
• budowę ścieżki rowerowej (po stronie północnej) do ul. Wojskiego która jest kontynuacja ścieżki rowerowej wykonanej na skrzyżowaniu trasy Armii Krajowej i ul. Łostowickiej,
• budowę zatok autobusowych.

Dodatkowo prócz rozwiązań drogowych uporządkowano następujące zagadnienia:
• przebudowano sygnalizacje świetlną dla ruchu ulicznego na skrzyżowaniu ulic Łostowicka – Armii Krajowej
• zmodernizowano sieć energetyczną,
• zmodernizowano sieć teletechniczną,
• przebudowano sieć wodociągową oraz kanalizacje deszczową
• zbudowano elementy małej architektury,
• zagospodarowano istniejącą zieleń oraz dokonano nowych nasadzeń.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała również budowę ekranów akustycznych.

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2008
  • Zakończenie: 2010
Koszt:19 048 695 zł
  • Miasto Gdańsk: 19 048 695 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!