PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku" etap I i III, odcinek od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem Kartuska - Nowolipie

Inwestycja objęła roboty drogowe, torowe i ziemne związane z przebudową ulicy Łostowickiej oraz modernizację skrzyżowań w jej ciągu. W ramach przedsięwzięcia powstała droga rowerowa, chodniki, bariery ochronne, została nasadzona zieleń.
Ulica Łostowicka po przebudowie jest drogą klasy Z, z 2 jezdniami, po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy, wyposażoną w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 30 257 253 zł
szczegóły
Łostowicka Gdańsk
dzielnica: Siedlce
 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Integralną częścią modernizacji układu komunikacyjnego na tzw. górnym tarasie miasta jest zrealizowana etapowo przebudowa ul. Łostowickiej. Inwestycja została podzielona na 3 etapy:

  • etap: I - od ul. Pana Tadeusza do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem ul. Kartuska-Nowolipie - realizowany w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
  • etap II - od Trasy Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu - zrealizowany został w latach 2008-2010,
  • etap III - budowa nowej jezdni ul. Łostowickiej od ul. Wojskiego do ul. Pana Tadeusza z przebudową istniejącej jezdni - realizowany w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki staraniom władz Gdańska w 2010 roku pozyskano środki unijne na realizację I i III etapu przebudowy ulicy Łostowickiej. W dniu 10.08.2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu: "Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku" - odcinek od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem ulic Kartuska - Nowolipie. Inwestycja objęła roboty drogowe, torowe i ziemne związane z przebudową ulicy Łostowickiej oraz modernizację skrzyżowań w jej ciągu. W ramach przedsięwzięcia powstała droga rowerowa, chodniki, bariery ochronne, została nasadzona zieleń.

Inwestycja przebudowy ul. Łostowickiej w Gdańsku na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem ulic Kartuska-Nowolipie obejmowała wykonanie:

- Łostowicka jezdnia prawa (przebudowa istniejącej jezdni) wraz z ul. Nowolipie
(przebudowa jedni w kierunku dzielnicy Piecki – Migowo) – 797.48m,
- Łostowicka jezdnia lewa (budowa nowej jezdni) wraz z ul. Nowolipie (przebudowa
jezdni w kierunku Centrum) – 859.47m,
- Kartuska (przebudowa jezdni w kierunku centrum) - 316.26m,
- Kartuska (przebudowa istniejącej łącznicy w kierunku osiedla Piecki – Migowo
wraz z budowa nowej Łącznicy w kierunku Kartuz) - 280.93m,
- Struga (przebudowa istniejącej ulicy na ciąg pieszo-jezdny) - 85.74m,
- Nowa Struga (budowa nowej jezdni) - 108.60m,
- Pana Tadeusza (przebudowa) - 26.25m,
- Budowę torów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Łostowicka – Kartuska –Nowolipie –119.83m (w osi torowiska),
- Wykonanie chodników,
- Wykonanie ścieżki rowerowej.

Ulica Łostowicka po przebudowie jest drogą klasy Z, z 2 jezdniami, po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy, wyposażoną w niezbędną infrastrukturę techniczną. Zrealizowany Projekt bez wątpienia przyczyni się do usprawnienia ruchu samochodowego między dzielnicami leżącymi na górnym i dolnym tarasie miasta.

Prace związane z przebudową zakończono w listopadzie 2011 roku. Inwestycję, w imieniu Miasta, realizowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Ulica Łostowicka, od skrzyżowania z ulicą Kartuską, przed zrealizowaniem projektu:

Ulica Łostowicka, od skrzyżowania z ulicą Kartuską, po realizacji projektu.

Zjazd z ul. Nowolipie w ul. Kartuską w kierunku Obwodnicy Trójmiasta przed realizacją projektu.

Zjazd z ul. Nowolipie w ul. Kartuską w kierunku Obwodnicy Trójmiasta po realizacji projektu.

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2010
  • Zakończenie: 2011
Koszt:30 257 253 zł
  • Miasto Gdańsk: 10 339 636 zł
  • Unia Europejska: 19 917 617 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!