PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku

Zakres inwestycjia obejmował przebudowę ulicy Goplańskiej o łącznej długości 153 m i szerokości jezdni 6 m wraz z przebudową chodnika o szerokości 1,6 m, budowę kanalizacji deszczowej, montaż bariery segregacyjnej, regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych a także wykonanie trawników.

Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 545 000 zł
szczegóły
Goplańska Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • oznakowanie terenu budowy,
  • rozbiórkę nawierzchni drogowych i roboty ziemne pod projektowanymi robotami związanymi z budową infrastruktury podziemnej oraz jezdni i chodników,
  • roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z profilowaniem koryta, oraz związane z zasypaniem zagłębienia terenowego,
  • roboty branżowe podziemne – budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę krawężników i nawierzchni drogowych.

Stan przed realizacją zadania

Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku

Stan po realizacji zadania

Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2016
  • Zakończenie: 2016
Koszt:545 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 545 000 zł
  • Długość ulicy: 153 m metrów
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!