PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa pomieszczeń w bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku

Przedmiotem zadania było dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz przebudowa węzła żywienia w Bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku, w ramach programu - modernizacja w obiektach oświatowych.

Przebudowa pomieszczeń w bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 028 607 zł
szczegóły
Piramowicza 1/2 Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Górny
58 346 02 99
Przebudowa pomieszczeń w bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Celem realizacji była poprawa funkcjonalności i zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych pomieszczeń bursy, wydzielenie pomieszczeń węzła żywienia jako odrębnej strefy pożarowej.

Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz dostawy polegające na: 

  1. przebudowie budynku bursy, w celu dostosowania pomieszczeń budynku do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego;
  2. przebudowie węzła żywienia wraz zapleczem magazynowym i socjalnym oraz jadalnią, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 420 m2, zlokalizowanych w suterenie budynku,
  3. dostawie i montażu wyposażenia pomieszczeń węzła żywienia wg projektu technologii, w tym dostawa urządzeń i mebli gastronomicznych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz ich montaż i podłączenie do instalacji sanitarnej i elektrycznej a także przeszkolenie personelu kuchni, w zakresie obsługi technologii kuchennej,
  4. wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym, od strony boiska, wraz z likwidacją istniejących schodów. 
  5. przebudowie istniejącego odcinka wodociągu, kolidującego z nową pochylnią - wykonanie wodociągu z rur PE,
  6. wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych z odtworzeniem opaski i wykonaniem chodnika, 
  7. odtworzeniu nawierzchni patio z kostki betonowej.
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2017
Koszt:3 028 607 zł
  • Miasto Gdańsk: 3 028 607 zł
Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!