PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę przestrzeni placu, poprzez wykonanie nawierzchni ulicznej drogi dojazdowej, chodników, budowę wzniesienia scenicznego, urządzenie zieleni , placu zabaw dla dzieci, zamontowanie koszy na śmieci, ławek parkowych, oświetlenia placu, monitoringu wizyjnego i fontanny

Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 646 122 zł
szczegóły
Gustkowicza Gdańsk
dzielnica: Nowy Port
Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza, realizowana w ramach zadania "Rewitalizacja Nowego Portu" w latach 2013-2014, objęła kompleksową przebudowę przestrzeni placu: wykonanie nawierzchni ulicznej drogi dojazdowej z kostki kamiennej, chodników, budowę wzniesienia scenicznego, urządzenie zieleni wraz z zasadzeniem dębu upamiętniającego patrona placu, placu zabaw dla dzieci, zamontowanie koszy na śmieci, ławek parkowych, oświetlenia placu, monitoringu wizyjnego i fontanny.

Dzięki rewitalizacji tej przestrzeni miasta zostanie osiągnięty cel główny projektu: rozwój i przywrócenie funkcji miejskich i metropolitarnych w głównych ośrodkach rozwoju regionu, do których należy Gdańsk.

Po niezbędnej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pozyskaniu opinii mieszkańców Nowego Portu w zakresie założeń projektowych przebudowy placu, została opracowana dokumentacja projektowa dla tego zadania, którą wykonała firma „GRIMA Architektura i Krajobraz” Sp. z o.o. za kwotę 82 533 zł. Dodatkowo zlecono: zaprojektowanie fontanny na placu (za kwotę 34.440 zł), o co wnioskowali mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych, oraz  przyłącze i instalację monitoringu w obrębie placu ( za kwotę 4.059 zł). Po opracowaniu dokumentacji projektowych i pozyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ogłoszono 20.02.2014 r. przetarg ograniczony na kompleksową przebudowę placu. W wyniku procedury przetargowej wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano w dniu 09.06.2014 r. umowę z firmą  ZRDiA „RONDO” Sp. z o.o. za kwotę  2.525.089,76 zł.  W  II  połowie czerwca b.r.  rozpoczęła się realizacja inwestycji, która trwała do końca października b.r. W dniu 17.11.2014 r. dokonano ostatecznego odbioru robót i zakończono zadanie.

Plac Ks. Gustkowicza przed przebudową.

Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza

Widok z placu budowy.

Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza

Widok po realizacji inwestycji.

Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2013
  • Zakończenie: 2014
Koszt:2 646 122 zł
  • Miasto Gdańsk: 2 646 122 zł
Inne projekty w ramach:
Rewitalizacja Nowego Portu
Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!