PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię drogową w ulicy Instalatorów i Montażystów oraz w łączniku pomiędzy ulicami Metalowców i Instalatorów. Przebudowano część ulicy Osiedlowej pomiędzy przedmiotowymi ulicami.

Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 506 192 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przedmiotem zadania była realizacja projektu inwestycyjnego inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa układu drogowego dla dzielnicy Kokoszki w Gdańsku - ulice: Metalowców i Instalatorów".

ZADANIE 1 - ul. Metalowców i część ul. Osiedlowej od ul. Metalowców do ul. Św. Brata Alberta

 1. Efekt rzeczowy:
 • ul. Metalowców (jezdnia z obustronnymi chodnikami) – 263m
 • ul. Osiedlowa (jezdnia z chodnikiem) – 212 m
 • uzbrojenie i urządzenie terenu
 1. Zakres rzeczowy zadania
 • Ulica Metalowców
  • jezdnia oraz wszystkie wjazdy do posesji - kostka brukowa betonowa 
  • chodniki - kostka brukowa betonowa 
  • krawężniki betonowe 
  • obrzeża betonowe
 • Ulica Osiedlowa
  • jezdnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
  • jezdnia poszerzenie - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
  • wjazdy do posesji - kostka brukowa betonowa 
  • chodniki - kostka brukowa betonowa 
  • krawężniki betonowe 
  • obrzeża betonowe
 1. Zieleń
 • wycinka drzew i krzewów
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • trawniki

 

Ulica Metalowców - przed realizacja zadania

Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów

Ulica Metalowców - po realizacji zadania

Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów

Ulica Osiedlowa - po realizacji zadania

Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów

ZADANIE 2 - ul. Instalatorów i ul. Rozwojowa

 1. Efekt rzeczowy:
 • ul. Instalatorów (jezdnia, jednostronny chodnik i ciąg pieszo - jezdny) – 173m
 • ul. Rozwojowa - łącznik pomiędzy ul. Metalowców a ul. Instalatorów
 • ( ciąg pieszo - jezdny) – 60 m
 • uzbrojenie i urządzenie terenu
 1. Zakres rzeczowy zadania
 • Ulica Instalatorów
  • jezdnia, ciąg pieszo - jezdny i wjazdy do posesji - kostka brukowa betonowa 
  • chodniki - kostka brukowa betonowa 
  • krawężniki betonowe 
  • obrzeża betonowe
 • Ulica Rozwojowa
  • ciąg pieszo - jezdny - kostka brukowa betonowa 
  • krawężniki betonowe 
  • obrzeża betonowe
 1. Zieleń
 • wycinka drzew i krzewów
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • trawniki

Ulica Instalatorów - po realizacji zadania

Przebudowa nawierzchni ulic: Metalowców i Instalatorów

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2010
 • Zakończenie: 2010
Koszt:1 506 192 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 506 192 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!