PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

Zakończono remont kaplicy znajdującej się na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku. Inwestycja dotyczy „starego” obiektu, który został wybudowany w latach 70-tych i wymaga modernizacji. Celem inwestycji jest połączenie istniejącej kaplicy z rozbudowanym w latach 2015-2016 skrzydłem północnym w spójną pod względem funkcjonalnym i estetycznym całość.

Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 000 000 zł
szczegóły
Łostowicka 35 Gdańsk
Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace odbywały się zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu budynku. W zakresie inwestycji znalazły się roboty związane z przebudową pomieszczeń, wymianą dźwigu towarowego, przebudową instalacji wewnętrznych. Obiekt został ocieplony, wymienione zostały także drzwi i okna. Metamorfozie uległ również teren przy kaplicy. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany został chodnik oraz plac przed kaplicą, gdzie pojawiły nowe ławki. Ponadto wybudowano również schody zewnętrzne od strony południowej.

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

Widok po zakończeniu zadania - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

Widok po zakończeniu zadania - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

Widok przed rozpoczęciem realizacji:

Widok przed rozpoczęciem zadania - Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Zakończenie: 2021
Koszt:3 000 000 zł
    Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!