PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

Przedmiotem zadania była przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku na potrzeby bursy.

Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 4 871 189 zł
szczegóły
Wyzwolenia 49 80-537 Gdańsk
dzielnica: Nowy Port
536 852 255
Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres zadania obejmował:

 1. przebudowę pomieszczeń budynku o powierzchni ok. 2 tys. m2; 
 2. uzbrojenie i urządzenie terenu, w tym:
 • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 
 • Roboty budowlane i konstrukcyjne: 
  • Nowoprojektowane ścianki wewnętrzne; 
  • Wykończenie ścian; 
  • Zabudowa lekka sucha; 
  • Wykończenie sufitów; 
  • Schody i podłogi; 
  • Stolarka drzwiowa i okienna, balustrady; 
  • Elewacja; 
  • Dostawa, montaż, uruchomienie dźwigu osobowego 6 przystankowego wraz z dokumentacją odbiorową i rejestracją dźwigu przez UDT. 
 • Dostawa i montaż wyposażenia stałego. 
 • Instalacje elektryczne:
  • Linie zasilające; 
  • Oprawy oświetlenia; 
  • Połączenia wyrównawcze; 
  • Rozdzielnice; 
  • Zasilanie centrali oddymiania; 
  • Instalacje teletechniczne; 
  • Badania, pomiary i sprawdzenia. 
 • Instalacje teletechniczne (w tym system alarmu p.poż.). 
 • Roboty sanitarne: 
  • c.o.; 
  • wod. - kan.; 
  • hydrantowe p.poż.;
  • Wentylacja mechaniczna NW i klimatyzacja. 
 • Technologia kuchni:
  • dostawa i montaż urządzeń. 
 • Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu. 

Widok przed rozpoczęciem realizacji prac

Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

Widok po zakończeniu realizacji prac

Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2017
 • Zakończenie: 2017
Koszt:4 871 189 zł
 • Miasto Gdańsk: 4 871 189 zł
Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!