PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stroma 19

W ramach inwestycji przebudowano istniejące boisko asfaltowe na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stroma 19
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 029 786 zł
szczegóły
Stroma 19 Gdańsk
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stroma 19 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego boiska asfaltowego, na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową poliuretanową, do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę wraz z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytami oraz wyposażeniem. Zadanie obejmowało także zagospodarowanie terenu przyszkolnego. Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu miała na celu poprawę warunków technicznych przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Zakres rzeczowy prac obejmował:
Etap I

 • przebudowę boiska wielofunkcyjnego, w tym:
 • wymianę nawierzchni boiska asfaltowego na nawierzchnie z poliuretanu wraz z wykonaniem nowej podbudowy mineralnej dynamicznej;
 • wykonanie systemowych piłkochwytów w obrębie boiska;
 • montaż nowych bramek do piłki ręcznej o wym. 3x2m;
 • montaż nowych zestawów do koszykówki, szt. 4;
 • montaż zestawu do siatkówki;
 • oświetlenie boiska;
 • oświetlenie terenu.

Etap II

 • wykonanie nowych nawierzchni pieszych;
 • remont ogrodzenia;
 • remont schodów zewnętrznych;
 • budowę placu zabaw z nawierzchnia poliuretanową, w tym:
 • budowę placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie mineralnej wraz z ogrodzeniem;
 • wykonanie nowych nawierzchni pieszych na podbudowie mineralnej;
 • remont/przebudowa schodów do budynku głównego oraz Sali gimnastycznej;
 • remont ogrodzenia terenu szkoły od strony ul. Stromej;
 • montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, nowa lokalizacja stojaków rowerowych;
 • oświetlenie terenu (oświetlenie placu zabaw nr 1).

Etap III

 • przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej;
 • modernizację drogi wewnętrznej, w tym: przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej;
 • instalację kanalizacji deszczowej odwodnienia nawierzchni boiska: wielofunkcyjnego i placu zabaw;
 • przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej;
 • przebudowę instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania;
 • likwidację instalacji zewnętrznej wody;
 • nową nawierzchnię drogi serwisowej wraz z podbudową.

Etap IV

 • budowę wiaty śmietnikowej;
 • zagospodarowanie zieleni (przecinka drzew, odtworzenie/ zregenerowanie nawierzchni trawiastej).

 

Boisko o nawierzchni asfaltowej - widok przed realizacją

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stroma 19

Widok po zakończeniu inwestycji

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stroma 19

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:1 029 786 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 029 786 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!