PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9

W ramach inwestycji wykonano przebudowę dwóch boisk szkolnych o nawierzchni asfaltowej, na której wykonano nawierzchnię poliuretanową. Przystosowane one zostały do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, wyposażono je w sprzęt sportowy. Realizacja zadania objęła również budowę placu zabaw.

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 356 738 zł
szczegóły
Startowa Gdańsk
dzielnica: Zaspa-Młyniec
Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9 w Gdańsku przebudowano boiska szkolne oraz plac zabaw. Stare boiska wielofunkcyjne, o nawierzchni asfaltowej, zastały pokryte nowoczesną nawierzchnią sportową. Wybudowany został również plac zabaw dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. Zakres realizacji projektu podzielony został na dwa etapy:
Etap I inwestycji obejmował przebudowę dwóch dawnych boisk szkolnych o nawierzchni asfaltowej, na której wykonana została nowoczesna nawierzchnia poliuretanowa, a także wyposażenie obiektów w sprzęt sportowy, ogrodzenie i piłko chwyty. Nowoczesne boiska wielofunkcyjne przystosowane są do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa ziemnego. Dodatkowo na terenie działki wykonana została skocznia do skoku w dal. W tym etapie realizacji zadania wykonane zostało także odwodnienie i oświetlenie terenu oraz chodniki z kostki betonowej, zamontowano również nowe ławki, kosze i stojaki rowerowe. Koszt: 1 057 305 zł
Etap II realizacji zadania obejmował budowę placu zabaw dla dzieci w tym, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i trawiastej oraz ogrodzenie placu. Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca zapewnił także wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i zestawy sportowo rekreacyjne m.in. huśtawki, karuzela, zestaw ze ślizgawkami, piramida wspinaczkowa. Koszt: 299 433 zł.

Widok na teren szkoły przed rozpoczęciem działania.

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9

 

Widok na teren szkoły po zrealizowaniu zadania

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9

Przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 przy ul. Startowej 9

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2013
  • Zakończenie: 2013
Koszt:1 356 738 zł
  • Miasto Gdańsk: 1 356 738 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!