PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przebudowa boisk szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmiańskiego 24/25

W wyniku realizacji zadania przebudowano boiska szkolne oraz zagospodarowano teren przyszkolny. Teren został ogrodzony, oświetlony. Wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym parking i drogę wewnętrzną.

Przebudowa boisk szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmiańskiego 24/25
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 870 204 zł
szczegóły
Liczmańskiego Gdańsk
dzielnica: Oliwa
Przebudowa boisk szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmiańskiego 24/25 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W Liceum Ogólnokształcącym nr V w Gdańsku przy ul. Liczmiańskiego 24/25, zrealizowano przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego. Dzięki realizacji zamówienia, znajdujące się na terenie szkoły dwa boiska pokryte nawierzchnią asfaltową, zyskały bezpieczną, nowoczesną nawierzchnię sportową. Powstałe boiska wyposażone zostały w urządzenia sportowe oraz piłkochwty, a także ogrodzone panelami systemowymi. W ramach realizacji zadania wybudowana została także 28 metrowa bieżnia oraz rzutnia do pchnięcia kulą z trawiastym polem rzutów. Teren inwestycji został oświetlony, odwodniony i zrekultywowany. W ramach zadania wykonano także wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym chodniki, drogę wewnętrzną i parkingi.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
 • przebudowę boisk szkolnych wraz z wyposażeniem i remontem trybuny ziemnej;
 • kanalizację deszczową z odwodnieniem;
 • przyłącze wodociągowe;
 • oświetlenie i monitoring boisk wraz z zasileniem energetycznym;
 • wewnętrzny układ komunikacyjny, w tym chodniki droga wewnętrzna, parkingi;
 • elementy małej architektury (w tym ogrodzenie);
 • założenie trawników, cięcia sanitarne drzew i odtworzenie elementów środowiska.

 

 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2014
 • Zakończenie: 2014
Koszt:870 204 zł
 • Miasto Gdańsk: 870 204 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!