PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I w ramach BO 2020

Projekt dotyczny remontu al. gen. J. Hallera o wysokości skrzyżowania z ul. Kościuszki do wysokości skrzyżowania z ul. Chrobrego (odcinek ok. 1300 metrów).

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku

Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I w ramach BO 2020
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 222 969 zł
szczegóły
al. gen. J. Hallera Gdańsk
dzielnica: całe miasto
Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I w ramach BO 2020 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Naprawa nawierzchni jezdni al. gen. J. Hallera na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Chrobrego realizowana była w dwóch etapach. W pierwszym, który przeprowadzono wiosną 2021 roku wyremontowana został odcinek od ul. Kościuszki do ul. Grudziądzkiej. W ramach prac ułożono nową nawierzchnię wraz z regulacją studzienek, włazów oraz przykanalików. Ponadto zmieniona została organizacja ruchu. Polegała ona na zawężeniu jezdni al. gen. J. Hallera do jednego pasa w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto przy skrzyżowania z ul. Lwowską oraz Pstrowskiego wyznaczone zostały osobne pasy do skrętu w lewo. Z kolei w rejonie ogródków działkowych wyznaczono nowe miejsca postojowe.

W drugim etapie robót zrealizowanym jesienią 2021 roku naprawiona została nawierzchnia na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Chrobrego. Również na tym odcinku zakres prac zakładał ułożenie nowej nawierzchni łącznie z wyregulowaniem studzienek, włazów i przykanalików. Także na tym odcinku al. gen. J. Hallera zmieniono organizację ruchu. W obrębie przejścia dla pieszych przy terenach klubu Gedania jezdnia została zawężona do jednego pasa. W tym samym miejscu poprawiona została geometria istniejących zatok postojowych. Dodatkowo na skrzyżowaniu al. gen. J. Hallera i ul. Chrobrego została naprawiona nawierzchnia chodników prowadzących do przejść dla pieszych. Ułożone zostały płytki ostrzegawcze, poprawiające bezpieczeństwo osób niewidomych.

Stan drogi przed remontem stwarzał  niebezpieczeństwo zarówno dla kierowców jak i osób spacerujących wzdłuż alei. Remont poprawił nie tylko komfort kierowców, ale także zwiększył bezpieczeństwo osób przechodzących przez jezdnię. W ramach prac zostały dodatkowo oznakowane przejścia dla pieszych celem poprawy ich bezpieczeństwa.

 

Widok przed realizacją zadania

Na zdjęciu widoczny jest fragment al. gen J. Hallera przed remontem

Na zdjęciu widoczne jest przejście dla pieszych na al. gen. J. Hallera przed remontem

Na zdjęciu widoczny jest fragment al. gen. J. Hallera w trakcie remontu. Na jednym pasie usunięta jest warstwa nawierzchni

Widok po realizacji zadania 

Na zdjęciu widoczna jest jezdnia al. gen J. Hallera po remoncie

Na zdjęciu widoczne są przejście dla pieszych i pas postojowy na al. gen. J Hallera po remoncie

Na zdjęciu widoczny jest fragment al. gen. J. Hallera z naprawioną nawierzchnią

fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2021
  • Zakończenie: 2021
Koszt:1 222 969 zł
  • Budżet Obywatelski: 1 222 969 zł
  • Długość ulicy: 1300 metrów
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!