PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt koncepcyjny rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej

Zadanie polegało na wykonaniu opracowania projektowego pt. "Projekt koncepcyjny rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej" w ramach kontynuacji działań GZDiZ realizowanych na rzecz WAL.

Projekt koncepcyjny rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 131 241 zł
szczegóły
al. Zwycięstwa Gdańsk
Projekt koncepcyjny rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował wykonanie projektu koncepcyjnego rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej, w którego skład wchodziły następujące aspekty:

 • Zaprojektowanie zmian w istniejącym układzie drogowym polegających na:
 • zawężeniu pasów ruchu al. Zwycięstwa  ul. Trakt Konny w celu poprawy warunków wzrostu drzew w rzędach C i D Wielkiej Alei Lipowej.
 • prowadzeniu odcinków ścieżek pomiędzy  pomiędzy rzędami A i B oraz C i D.
 • Zaprojektowanie uzupełnienia istniejącego układu alejowego Wielkiej Alei Lipowej o nasadzenia nowych drzew.
 • Adaptację do projektowanego układu drogowego i zieleni wszystkich drzew istniejących wchodzących w skład Wielkiej Alei, z wyjątkiem okazów zamierających.
 • Zaprojektowanie schematu systemu nawadniania drzew istniejących i projektowanych.
 • Zaprojektowanie zieleni niskiej oraz małej architektury, a także słupów i opraw oświetleniowych.
 • Przygotowanie wizualizacji 3D z minimum 3 punktów Wielkiej Alei Lipowej, prezentujących aleję po 15 i 30 latach od przeprowadzenia rewaloryzacji.
 • Przedstawienie zestawienia wariantowych propozycji wyboru odmiany lip do wykorzystania do nasadzeń z podaniem wad i zalet dla każdej z odmian.
 • Przygotowanie szczegółowych wariantowych rozwiązań sadzenia drzew w obrębie:
 • powierzchni utwardzonych w chodnikach,
 • w obszarze tramwajowych peronów przystankowych.

Projekt koncepcyjny posłuży do zlecenia projektu budowlanego i umożliwi rozpoczęcie prac związanych z rewaloryzacją Wielkiej Alei Lipowej. Odtworzenie zanikającej alei drzew pozwoli na zachowanie tego zabytku sztuki ogrodowej, który jest ważnym elementem układu kompozycyjnego Gdańska. Projekt umożliwi ponadto przystosowanie alei do obecnych warunków komunikacyjnych oraz ułatwi korzystanie z alei pieszym.

 

Grafiki, przedstawiające koncepcję rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej

Na zdjęciu widoczna jest grafika z wizualizacją Wielkiej Alei Lipowej po rewaloryzacji z nasadzeniami zieleni niskiej i zawężoną jezdnią al. Zwycięstwa w rejonie przystanku tramwajowego przy Operze Bałtyckiej

Na zdjęciu widoczna jest grafika z wizualizacją Wielkiej Alei Lipowej po rewaloryzacji z nasadzeniami zieleni niskiej i zawężoną jezdnią al. Zwycięstwa

Na zdjęciu widoczna jest wizualizacja Wielkiej Alei Lipowej po rewaloryzacji w rejonie Traktu Konnego

Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2020
 • Zakończenie: 2021
Koszt:131 241 zł
 • Miasto Gdańsk: 131 241 zł
Więcej z kategorii: Parki i zieleń

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!