PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program "Radosna Szkoła"- budowa placów zabaw SP 17, SP 48, SP 23, SP 45 w Gdańsku

W ramach programu "Radosna Szkoła" wybudowane zostały 4 szkolne place zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe oraz zestawy sportowo-rekreacyjne. Place zabaw zostały ogrodzone i wyposażone w elementy małej architektury.

Program
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 840 625 zł
szczegóły
Gdańsk
Program umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” wybudowano 4 szkolne place zabaw dla dzieci klas I-III wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe oraz zestawy sportowo- rekreacyjne .

Program objął swym zakresem:

 • roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne,
 • wykonanie strefy do zabaw o bezpiecznej i antypoślizgowej nawierzchni gumowo-poliuretanowej,
 • wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
 • wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i zestawy sportowo – rekreacyjne,
 • wykonanie ogrodzenia placu zabaw,
 • wyposażenie w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw,
 • wykonanie strefy zielonej pod trawniki i obsadzenie jej roślinnością,
 • pielęgnacja trawników i nasadzeń.

W efekcie powstały ciekawe i bezpieczne przyszkolne place zabaw -  dwa małe o powierzchni nie mniejszej niż 240m2 i dwa duże o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 dostępne także w godzinach pozalekcyjnych oraz w weekendy.
 

Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Matki Polki - stan przed realizacją zadania

Program

Widok po zakończeniu inwestycji

Program

 

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Opacka 7- widok przed rozpoczęciem inwestycji

Program

Widok po zakończeniu inwestycji

Program

 

Szkoła Podstawowa nr 48 (ZKPiG NR 12), ul. Burzyńskiego 10 - widok przed rozpoczęciem inwestycji.

Program

Widok po zakończeniu inwestycji

Program

 

Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Czarnieckiego 2 - widok przed rozpoczęciem inwestycji

Program

Widok po zakończeniu inwestycji

Program

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2011
 • Zakończenie: 2012
Koszt:840 625 zł
 • Miasto Gdańsk: 482 213 zł
 • Budżet Państwa: 358 412 zł
Więcej z kategorii: Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!