PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu ulicy Lubczykowej w Gdańsku

Zadanie polegało na poprawie stanu nawierzchni ul. Lubczykowej w Gdańsku.

Poprawa stanu ulicy Lubczykowej w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 249 000 zł
szczegóły
Lubczykowa Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Poprawa stanu ulicy Lubczykowej w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Wyremontowany odcinek ulicy Lubczykowej wynosi 136 m. Zakres robót obejmował poprawę stanu nawierzchni przedmiotowego odcinka o nawierzchni gruntowej oraz budowę chodnika i zjazdów do przyległych posesji. Początek i koniec odcinka stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej, do której przedmiotowe zadanie dowiązuje, celem poprawy jej stanu i ujednolicenia.

Ulica Lubczykowa - stan przed realizacją

Poprawa stanu ulicy Lubczykowej w Gdańsku

Poprawa stanu ulicy Lubczykowej w Gdańsku

Ulica Lubczykowa - stan po realizacji

Poprawa stanu ulicy Lubczykowej w Gdańsku

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2015
  • Zakończenie: 2015
Koszt:249 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 249 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!