PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej - etap II

Przedmiotem inwestycji była poprawa stanu nawierzchni ulicy wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w ul. Raduńskiej na odcinku od mostu na Potoku Oruńskim do ul. Nowiny.

Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej - etap II
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 220 075 zł
szczegóły
Raduńska Gdańsk
Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej - etap II umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 1. Poprawę stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - Etap II na odcinku od mostu na Potoku Oruńskim do ul. Nowiny, w tym:
 • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
 • Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 15/17;
 • Wykonanie chodnika jednostronnego z płytki betonowej płukanej 20x20 cm;
 • Docelową organizację ruchu;
 • Regulację wysokościową istniejących urządzeń;
 • Wykonanie terenów zieleni – trawniki, nasadzenia krzewy;
 • zagospodarowanie i pielęgnację zieleni;
 1. Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ul. Raduńskiej w Gdańsku, w tym:
 • Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni jezdni i chodników:
  • przed budynkiem przy ul. Raduńskiej 42
   • rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową - 22 m2,
   • rozbiórka nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z podbudową – 6 m2,
   • odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową - 22 m2,
   • odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z podbudową, – 6,00 m2;
  • na skrzyżowaniu ulic Raduńskiej i Nowiny
   • rozbiórka nawierzchni jezdni z asfaltu gr 5 cm (16,5 m2),
   • na podbudowie z kamienia,
   • odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni jezdni.
 • Budowę i przebudowę sieci wodociągowej na długości ok 145 m – zgodnie z dokumentacją projektową.

Widok po realizacji zadania:

Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej - etap II

Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej - etap II

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2017
Koszt:1 220 075 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 040 450 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!