PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku

W ramach zadania przebudowa jezdnie ul Wiosennej na odcinku ok 543 m oraz jezdnie ul. Marcowej na odcinku ok 60m.

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 970 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja miała na celu zwiększenie komfortu poruszania się pieszych i pojazdów w obrębie dzielnicy Kokoszki, poprzez poprawę jakości ulic oraz ujednolicenie ich nawierzchni. Dotychczasowe ulice miały nawierzchnie niejednorodne w złym stanie technicznym. Wzdłuż jezdni nie było również chodników.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • roboty rozbiórkowe; 
 • zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
 • roboty demontażowe; 
 • roboty montażowe; 
 • roboty pomiarowe; 
 • roboty ziemne; 
 • nawierzchnie; 
 • podbudowy; 
 • krawężniki, oporniki, obrzeża; 
 • oznakowanie pionowe i poziome; 
 • zieleń - wycinka drzew i krzewów; trawniki, nasadzenia.

 

ul. Wiosenna przed realizacją zadania

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku

ul. Wiosenna po realizacji zadania

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku

Jezdnia ul. Wiosennej wykonana została w formie pasa o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. Jezdnia od strony południowej została ograniczona chodnikiem z płyt betonowych.

ul. Marcowa przed realizacją zadania

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku

ul. Marcowa po realizacji

Poprawa stanu technicznego ul. Wiosennej i ul. Marcowej w Gdańsku

Jezdnia ul. Marcowej wykonana została w formie pasa o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. Wzdłuż jezdni od strony zachodniej powstał chodnik z płyt betonowych.

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:970 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 970 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!