PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku - etap I

Inwestycja miała na celu poprawę stanu nawierzchni ulicy Raduńskiej oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na odcinku od około 250 m na wysokości od ul. Szafirowej w kierunku do mostku nad Potokiem Oruńskim

Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku - etap I
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 235 081 zł
szczegóły
Raduńska Gdańsk
Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku - etap I umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji
Inwestycja zrealizowana w ramach zadania : "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta".
 
Przedmiotem zadania była poprawa stanu nawierzchni ulicy Raduńskiej w Gdańsku na odcinku od około 250 m na wysokości od ul. Szafirowej w kierunku do mostku nad Potokiem Oruńskim - etap I. W ramach realizacji zadania istniejąca nawierzchnia drogi (z kostki betonowej typu trylinka) zastąpiona została nową nawierzchnią z kostki granitowej łupanej, w kolorze szarym ograniczonej krawężnikami granitowymi koloru szarego. Natomiast betonowe płyty chodnikowe o wym. 50x50 cm zastąpione kostką betonową.
 
Zakres robót obejmował m.in:
 1. roboty przygotowawcze- rozbiórkowe, ziemne;
 2. roboty drogowe: przebudowę istniejącej jezdni na dł. ok. 250m; remont chodników; przebudowa pod nawierzchnie; nawierzchnie:kostka kamienna, krata trawnikowa, chodnik z płytki betonowej płukanej; elementy ulic; regulacje wysokosciowe uzbrojenia; zabezpieczenia sieci; bariery stalowe; tymczasowa organizacja ruchu; tablice informacyjne.

Szczegółowy zakres inwestycji:

 • miejsca postojowe z kraty drogowej 33x33 - 343,5m2
 • nawierzchnia zjazdów z kostki granitowej 9/11 - 64,8m2
 • nawierzchnia opaski chodnikowej z kostki granit 9/11 - 249m2
 • nawierzchnia jezdni z kostki granit. 15/17 - 1424,5 m2
 • nawierzchnia chodnika z płytki betonowej płukanej 20x20-345,9m2
 • krawężniki kamienne 15x30 - 670,6m
 • obrzeże granitowe 30x8 - 41,4m
 • bariera stalowa - 3,5 m

Widok przed rozpoczęciem inwestycji:

Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku - etap I

Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku - etap I

Widok po realizacji zadania:

Poprawa stanu technicznego ul. Raduńskiej w Gdańsku - etap I

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2017
Koszt:1 235 081 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 235 081 zł
 • Długość ulicy: 1424m2 metrów
 • Długość chodnika: 345,9m2 metrów
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!