PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II

Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Marcowej na długości ok. 60 m oraz ulicy Mamuszki na długości ok. 157 m.

Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 225 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja miała na celu zwiększenie komfortu poruszania się pieszych i pojazdów w obrębie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, poprzez poprawę jakości istniejących ulic oraz ujednolicenie ich nawierzchni. Istniejące ulice miały nawierzchnie niejednorodne oraz w złym stanie technicznym.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe;
 • zabezpieczenie sieci teletechnicznej;
 • roboty demontażowe; 
 • roboty montażowe; 
 • roboty pomiarowe;
 • roboty ziemne;
 • nawierzchnie;
 • podbudowy;
 • krawężniki, oporniki, obrzeża;
 • elementy związane z regulacją wysokościową elementów wod-kan i gaz.;
 • oznakowanie;
 • zieleń: wycinka drzew i krzewów, trawniki, pielęgnacja zieleni dla trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji jakości.

Widok przed realizacją zadania

Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II

Widok po realizacji zadania

Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II

Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:225 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 225 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!