PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszego w kierunku Beethovena

Przedmiotem inwestycji była poprawa stanu nawierzchni jezdni w obrębie ulic Sobieskiego, Smoluchowskiego i Beethovena poprzez utwardzenie istniejącej drogi dojazdowej i wykonanie ciągu pieszego.

Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszego w kierunku Beethovena
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 573 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Górny
Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszego w kierunku Beethovena umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- wykonanie drogi dojazdowej o szerokości 4,5 m do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł;
- wykonanie ciągu pieszego w kierunku ul. Beethovena o szerokości 2,5 m o nawierzchni żwirowo-gliniastej;
- budowę oświetlenia napowietrznego na całym odcinku;
- wykonanie rowu odparowującego wzdłuż ciągu pieszego i drogi dojazdowej;
- wycinkę drzew;
- montaż słupków blokujących i organizacja ruchu;
- zabezpieczenie sieci oraz dokonanie regulacji elementów wodno -kanalizacyjnych.

W efekcie powstała droga dojazdowa o długości 255mb oraz cią pieszy o łącznej długości 350 mb (w tym odcinek nawierzchni z płyt Yomb o długości ok. 50 mb)

 

Widok przed rozpoczęciem inwestycji

Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszego w kierunku Beethovena

 

Widok po realizacji inwestycji

Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł ul. Sobieskiego oraz ciągu pieszego w kierunku Beethovena

Wykonawca robót: EUROVIA Polska Spółka Akcyjna z Bielan Wrocławskich

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2016
  • Zakończenie: 2016
Koszt:573 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 573 000 zł
  • Długość ulicy: 255mb metrów
  • Długość chodnika: 350mb metrów
Zakres realizacji

Szczegółowy zakres robót obejmował wykonanie:

  • drogi dojazdowej o szerokości 4,5 m;
  • ciągu pieszego o szerokość 2,5 m;
  • oświetlenia napowietrznego;
  • rowu odparowującego wzdłuż ciągu pieszego i drogi dojazdowej;
  • słupków blokujących, docelową organizację ruchu;
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!