PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu nawierzchni ulicy Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską

Zadanie polegało na poprawie stanu nawierzchni ulic Goplańskiej w Gdańsku.

Poprawa stanu nawierzchni ulicy Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 800 000 zł
szczegóły
Goplańska Gdańsk
dzielnica: Kokoszki
Poprawa stanu nawierzchni ulicy Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przebudowany odcinek od ulicy Kolbudzkiej do skrzyżowania z ulicą Łagowską to 561 m jezdni. Zakres robót obejmował poprawę nawierzchni jezdni z płyt betonowych poprzez realizację nawierzchni mineralno-bitumicznej, odwodnienie jezdni i chodników, oraz poprawę nawierzchni chodników.

Rzeczowy zakres robót obejmował:

 • rozbiórki, 
 • roboty ziemne,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni,
 • regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych,
 • kanalizację deszczową,
 • oznakowanie,
 • zieleń i trawniki, 
 • pielęgnację zieleni w okresie gwarancji jakości.

 

Stan przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

Poprawa stanu nawierzchni ulicy Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską

Stan po zakończeniu realizacji inwestycji:

Poprawa stanu nawierzchni ulicy Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2015
 • Zakończenie: 2015
Koszt:800 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 800 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!