PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku

Celem realizacji zadania była poprawa warunków ruchu pieszych na odcinku od ul. Świetokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej oraz poprawa warunków ruchu na ul. Wieżyckiej, od ul. Świętokrzyskiej do ul. Porębskiego w Gdańsku.

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 370 000 zł
szczegóły
Gdańsk
Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycje zrealizowano w ramach zadania: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

1. Budowa chodnika od ul. Świętokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej o dł. ok. 100 m wraz z oświetleniem;
2. (część) Wykonanie modernizacji stanu nawierzchni ul. Wieżyckiej, polegającą na wykonaniu chodnika z kostki betonowej w początkowym odcinku drogi, po jej obu stronach. W pozostałej części ulicy, za pętlą jezdnię w technologii z płyt ażurowych typu Jomb, natomiast chodnik w technologii z kostki betonowej. Zrealizowano także progi zwalniające (3 szt.), z płyt ażurowych typu Jomb.

Ponadto, dokonano korekty geometrii istniejących zjazdów i wykonano je z kostki betonowej barwy czerwonej.

Stan dróg przed realizacją zadania:

ul. Bieszczadzka

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku

ul. Wieżycka

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku

Stan dróg po realizacji zadania:

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2016
  • Zakończenie: 2016
Koszt:370 000 zł
  • Miasto Gdańsk: 370 000 zł
Zakres realizacji

Zakres zadania obejmował:
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe;
- prace ziemne;
- podbudowy pod nawierzchnię drogi;
- nawierzchnie dróg;
- chodniki, zjazdy, progi zwalniające;
- oświetlenie;
- docelową organizację ruchu.

Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!