PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek" - etap II

Przedmiotem realizacji etapu II było wykonanie rekonstrukcji dawnego stawu dworskiego z mostkiem i altaną.

Park nad Jaśkowym Potokiem -
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 399 642 zł
szczegóły
Jaśkowa Dolna 67 80-001 Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Górny
Park nad Jaśkowym Potokiem - umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Celem realizacji zadania była rewitalizacja przestrzeni i terenów zielonych, poprzez nadanie im funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej w nawiązaniu do historycznego układu funkcjonującego w tym miejscu w okresie międzywojennym.

W ramach projektu, przy skrzyżowaniu Jaśkowej Doliny i ul. Eugeniusza Romera, powstało nowe miejsce wypoczynku - Jaśkowy Zakątek. Zakres rzeczowy zagospodarowania terenu - Park Jaśkowy Zakątek, obejmował:

 • wykonanie robót drogowych,
 • wykonanie ścieżek parkowych,
 • dostawę i montaż małej architektury,
 • dostawę i montaż gloriety (ozdobnej altany),
 • dostawę i montaż rzeźb ogrodowych szt. 8 i poidełka dla ptaków,
 • renowację i montaż zabytkowej rzeźby Fortuny, 
 • wyposażenie w ławki parkowe, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci,
 • nasadzenie zieleni, w tym:
  • nasadzenia iglaste - 165 szt., 
  • nasadzenia liściaste - ok 2 600 szt., 
  • nasadzenia pnączy - 32 szt. i roślin cebulowych - 1 1625 szt., 
  • wykonanie trawnika z siewu - 430 m2.,
 • wykonanie oświetlenia:
  • latarnie oświetleniowe z zasilaniem - 5 kpl. 

Dzięki podjętym pracą w parku powstały nowe ścieżki żwirowe, zamontowano nowe ławki, wykonano oświetlenie, a całość ozdobiono elementami małej architektury, do których można zaliczyć m.in. osiem rzeźb ogrodowych, w tym także zabytkowa rzeźbę Fortuny

Park nad Jaśkowym Potokiem -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:399 642 zł
 • Miasto Gdańsk: 399 642 zł
Więcej z kategorii: Parki i zieleń

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!