PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Naprawa stropu auli w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku przy ul. Stefana Batorego

Zadanie polegało na remoncie stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej wraz z montażem ram okiennych oraz wykonaniem hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż. i prac elektrycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku ul. Stefana Batorego 26.

Naprawa stropu auli w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku przy ul. Stefana Batorego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 873 989 zł
szczegóły
Stefana Batorego 26 Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Górny
Naprawa stropu auli w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku przy ul. Stefana Batorego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Program zadania obejmował naprawę: 

 • wzmocnienie konstrukcji i naprawę stropu auli wraz z konserwacją ornamentów stiukowych,
 • remont, uzupełnienie i wymianę części stolarki okiennej,
 • wymianę drzwi i schodów na strych, 
 • wydzielenie pomieszczenia wentylatorni na strychu,
 • centralę wentylacyjną, 
 • prace elektryczne, 
 • wykonanie hydroforni, 
 • wnęki na szafki hydrantowe i rury, 
 • instalację hydrantową.

Zakres rzeczowy robót: 

 • roboty rozbiórkowe, 
 • roboty remontowe i prace konserwatorskie, 
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe klatki schodowej, 
 • demontaż i montaż stolarki okiennej, 
 • rekonstrukcję stiuku, 
 • roboty instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej NW, 
 • roboty elektryczne, 
 • roboty teletechniczne, 
 • roboty instalacyjne w zakresie instalacji hydrantowej p.poż., 
 • montaż zestawu hydroforowego instalacji hydrantowej p.poż. w pomieszczeniu hydroforni.

Widok stropu auli przed rozpoczęciem realizacji zadania

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2017
 • Zakończenie: 2017
Koszt:873 989 zł
 • Miasto Gdańsk: 873 989 zł
Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!