PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej

Zagospodarowanie obejmowało dwa obszary lokalnej przestrzeni publicznej, skwer przy ul. Gościnnej o powierzchni ok 4700 m2 oraz skwer/park przy ul. Związkowej o powierzchni ok 13 000 m2. Roboty budowlane zleciło DRMG – jako jednostka realizująca projekt.

Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 800 000 zł
szczegóły
Gdańsk
Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach inwestycji zrealizowano min. ścieżki piesze, przeprowadzono rewaloryzację zieleni i nasadzono nową, zamontowano elementy małej architektury, a także doprowadzono niezbędną infrastrukturę techniczną.

Skwer przy ul. Związkowej
Jednym z najważniejszych elementów skweru jest mini boisko do piłki nożnej oraz siłownia „pod chmurką”. Zamontowano nowe ławki i stojaki rowerowe.  Na terenie skweru przy ul. Związkowej przebudowano także nawierzchnię placu zabaw, wiosną pojawi się także nowa roślinność.

Skwer przy ul. Gościnnej
Na placu pojawiła się no we ławki i kosze, a także strefa do gier podwórkowych. Atrakcją, z której ucieszą się najmłodsi mieszkańcy jest mini górka saneczkowa. Ponadto wybudowano ścieżki spacerowe, a cały teren został oświetlony. Jednym z elementów zadania było zagospodarowanie zieleni i nasadzenia nowej roślinności.

Umowę zawarto z Trakt sp. Z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, całkowity koszt realizacji zadania to 2 799 976,92 zł brutto. Współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2020 r.

Zakończenie prac budowlanych i odebranie inwestycji miało miejsce w grudniu 2020 r.

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2020
  • Zakończenie: 2020
Koszt:2 800 000 zł
    Więcej z kategorii: Rewitalizacja dzielnic

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!