PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jasieński Park – odwodnienie

Odwodnienie parku w Jasieniu było konieczne. Z powodu ukształtowania terenu woda, gromadząca się od strony ul. Jasieńskiej, zalewała alejki i degradowała ich nawierzchnię. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku

Jasieński Park – odwodnienie
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 394 215 zł
szczegóły
Jasieńska Gdańsk
dzielnica: Jasień
Jasieński Park – odwodnienie umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Park w Jasieniu – odwodnienie

Odwodnienie parku w Jasieniu było konieczne. Z powodu ukształtowania terenu woda, gromadząca się od strony ul. Jasieńskiej, zalewała alejki i degradowała ich nawierzchnię. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Inwestycja odwadniająca tę część parku przyczyniła się również do tego, że uporządkowano teren i poprawiono estetykę alejek.

Zakres zadania

▪ wykonanie prac przygotowawczych

▪ budowa drenażu w obsypce żwirowej o długości 78,5 m

▪ montaż wpustu ściekowego w najniższym punkcie terenu parku do odbioru wód powierzchniowych

▪ budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Jasieńskiej, do miejsca, gdzie została włączona do istniejącej studni na kanalizację deszczową w ul. Zwierzynieckiej

▪ odbudowa nawierzchni na terenie parku oraz wzdłuż ulic Jasieńskiej i Zwierzynieckiej w miejscu przecięcia z drenażem, siecią deszczową na szerokość przekopu.

 

widok na ścieżki w parku z widoczną wybudowaną studzienką odprowadzającą wodę

 

fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2018
  • Zakończenie: 2018
Koszt:394 215 zł
  • Miasto Gdańsk: 158 215 zł
  • Budżet Obywatelski: 236 000 zł
Zakres realizacji
Inne projekty w ramach:
Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku
Więcej z kategorii: Wody opadowe i zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!