PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Infrastruktura ulicy Guderskiego

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadanie na Osiedlu Miłe w Gdańsku, Ujeścisku - Łostowicach.

Infrastruktura ulicy Guderskiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 601 517 zł
szczegóły
Guderskiego Gdańsk
Infrastruktura ulicy Guderskiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

 1. kanalizacji deszczowej PVC o śr. 315 - 108,2 mb
 2. podłączenia 4 wpustów ulicznych o śr. zewn. 200 mm - 71,70 mb
 3. jezdni o długości 142 m o podbudowie betonowej i nawierzchnią z mieszanki asfaltobetonu oraz krawężnikami betonowymi,
 4. zatoki i dwóch wjazdów z podbudową betonową i nawierzchnią z kostki brukowej, 
 5. obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z obrzeżami betonowymi,
 6. montażu 7 słupów oświetleniowych,
 7. oznakowania poziomego i pionowego.

Widok po realizacji zadania

Infrastruktura ulicy Guderskiego

Infrastruktura ulicy Guderskiego

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2011
 • Zakończenie: 2011
Koszt:601 517 zł
 • Miasto Gdańsk: 234 592 zł
 • Lokalne inicjatywy: 366 925 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!