PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9

W ramach inwestycji wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowano teren.

 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 2 797 565 zł
szczegóły
Meissnera 8 Gdańsk
dzielnica: Zaspa-Rozstaje
 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 wybudowano boisko pełnowymiarowe o wymiarach 45x90 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy z możliwością przystosowania do innych gier. (Koszt inwestycji - 923.296 zł).

W latach 2016-2017 w ramach inwestycji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z częścią lekkoatletyczną. (Koszt inwestycji - 1.874.269 zł)

W miejscu istniejącego boiska powstało:

 1. boisko do gry w piłkę nożną,
 2. boisko do gry w piłkę ręczną,
 3. boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę,
 4. bieżnia 3-torowa obwodowa o dł. 242 m,
 5. bieżnia 4-torowa prosta o dł. 120 m,
 6. rzutnia do pchnięcia kulą,
 7. skocznia do skoku w dal,
 8. uzbrojenie i urządzenie terenu.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmował:

 • roboty rozbiórkowe,
 • uzbrojenie i urządzenie terenu,
 • roboty przygotowawcze ziemne,
 • boiska funkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem,
 • ogrodzenie boiska wraz z piłko chwytami,
 • rzutnia do pchnięcia kulą,
 • skocznia do skoku w dal,
 • bieżnia obwodowa, bieżnia prosta,
 • powierzchnie utwardzone i ciągi komunikacyjne,
 • montaż sprzętu i wyposażenia sportowego,
 • odwodnienie boiska wraz z kanalizacją deszczowa,
 • oświetlenie terenu,
 • elementy małej architektury,
 • odtworzenie zieleni,
 • przygotowanie terenu i wykonanie zieleni,
 • monitoring.

 

Widok przed realizacją

 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9

 

Widok po zakończeniu inwestycji

 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2017
Koszt:2 797 565 zł
 • Miasto Gdańsk: 2 797 565 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!