PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku

Przedmiotem inwestycji była realizacja ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ulicy Nowej Turystycznej na odcinku od ulicy Turystycznej do ulicy Przegalińskiej w Gdańsku Sobieszewie wraz z przebudową fragmentu ulicy Przegalińskiej.

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 24 155 793 zł
szczegóły
Nowa Turystyczna Gdańsk
dzielnica: Wyspa Sobieszewska
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadanie obejmowało m.in. :

  1. Budowę ulicy Nowej Turystycznej w tym:
  • budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,2 m wraz z budową mostu przez kanał „Młynówka", parkingu, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego i usunięciem kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną na odcinku od ul. Turystycznej do kanału „Młynówka" - odcinek długości ok. 250 m;
  • budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 5,0 m i 7,0 m (w rejonie mostku na kanale B) z jednostronnym chodnikiem szerokości 2,2 m wraz z budową mostków przez kanał B i C, oświetlenia, kanału technologicznego i elementów odwodnienia terenu (przepusty, mostki, rowy odwaniające) na odcinku od kanału „Młynówka" do ulicy Przegalińskiej - odcinek długości ok. 1970m;
  • przebudowę jezdni ulicy Przegalińskiej o szerokości 6,0 m na długości ok. 100 m wraz z budową obustronnych poboczy, oświetlenia i elementów odwodnienia terenu (rowów odwadniających) i usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną;
  1. Budowę infrastruktury wod. - kan. w ul. Nowej Turystycznej

Nowa Turystyczna - widok po realizacji zadania

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku

Ul Przegalińska - widok po realizacji zadania

Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2018
  • Zakończenie: 2018
Koszt:24 155 793 zł
  • Miasto Gdańsk: 24 155 793 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!