PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku

W ramach inwestycji wybudowano plac zabaw dla dzieci klas I-III wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, jak również zestawy sportowo-rekreacyjne. Teren został zagospodarowany, obiekty posiadają bezpieczną nawierzchnię z płyt na bazie EPDM.

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 186 291 zł
szczegóły
Orłowska 13 80-347 Gdańsk
58 556 29 00
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach realizacji zadania wybudowany został plac zabaw znajdujący się w sąsiedztwie boiska „orlik”.

Zakres robót obejmował:

  • budowę placu z montażem urządzeń zabawowych (zakupionych przez dyrekcję szkoły),
  • wykonanie nawierzchni trawiastej, nawierzchni bezpiecznej z nakładką EPDM oraz nawierzchni z kostki brukowej.

Obiekt został wyposażony w elementy małej architektury, a także ogrodzony.

Dodatkowo wykonane zostały prace związane z zagospodarowaniem części terenu przyszkolnego, polegające na niwelacji terenu oraz utworzeniu spadków od budynku wraz z wykonaniem studni doświetleniowych okien piwnicznych. Wymieniona została także nawierzchnia chodnika przed budynkiem szkoły. Na ogrodzeniu boiska do piłki nożnej zamontowane zostały także 2 piłkochwyty .

Widok po zakończeniu inwestycji

  1. Plac zabaw

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku

  

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2012
  • Zakończenie: 2012
Koszt:186 291 zł
  • Miasto Gdańsk: 186 291 zł
Więcej z kategorii: Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!