PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie w ZSM

Zakończyliśmy budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży Transport, logistyka i motoryzacja.

Budowa pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie w ZSM
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 6 000 000 zł
szczegóły
Wyzwolenia 8 Gdańsk
Budowa pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie w ZSM umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach zadania powstał nowy budynek dydaktyczny wraz z wyposażeniem, które umożliwi uczniom Zespołu Szkół Morskich kształcenie we wspomnianych zawodach. W budynku mieszczą się  laboratoria i pracownie językowe, nawigacji, logistyczne, logistyczno – spedycyjne, mechaniczne, eksploatacji portów i terminali, informatyczne, a także pomieszczenie biurowe, pokój nauczycielski, szatnia, magazyny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Projektowany budynek powstanie na planie prostokąta o wymiarach 39,57 x 20,58 m.

Budynek jest monitorowany. Teren wokół pawilonu został zagospodarowany.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach zadania: Gdańsk Miastem Zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych (RPPM.04.01.00-22-0016/16-00), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

Widok po zakończeniu budowy pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie w ZSM

Fot. Krzysztof Wojciechowski/ DRMG

 

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Zakończenie: 2020
Koszt:6 000 000 zł
    Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!