PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa pasa skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską w Gdańsku

Zadanie polegało na wykonaniu pasa do skrętu w prawo z ulicy Chłopskiej w ulicę Pomorską wraz z chodnikiem z szarej kostki betonowej i ścieżką rowerową o nawierzchni
z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

Budowa pasa skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 306 633 zł
szczegóły
Chłopska Gdańsk
Budowa pasa skrętu w prawo z ul. Chłopskiej w ul. Pomorską w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 

  • roboty ziemne w tym korytowanie, nasypy;
  • roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową pasa do skrętu w prawo, drogi rowerowej oraz chodnika;
  • tymczasowa i docelowa organizacja ruchu drogowego;
  • roboty elektroenergetyczne i teletechniczne – oświetlenie, linia SN, usunięcie kolizji kabli trakcyjnych, budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej, regulacja poziomów studni telekomunikacyjnych;
  • sieci sanitarne: kanalizacja deszczowa – odwodnienie pasa do skrętu w prawo;
  • zieleń i gospodarka drzewostanem: wycinka drzew, trawniki.

 

 

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2012
  • Zakończenie: 2012
Koszt:306 633 zł
  • Miasto Gdańsk: 306 633 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!