PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku

Przedmiotem zadania był remont istniejących chodników wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, oraz budowa oświetlenia przy ul. Szarej

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 167 281 zł
szczegóły
Szara Gdańsk
dzielnica: Siedlce
Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku, w tym: remont naświetli, wymianę istniejących wpustów deszczowych, wymianę studni, ułożenie linii oświetleniowych, regulację wysokości studzienek kanalizacyjnych, montaż szafy oświetleniowej, słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych z LED-owym źródłem światła, rozbiórkę istniejących nawierzchni, chodnika, krawężników, ułożenie nawierzchni stanowisk postojowych, zjazdów, chodnika, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie oznakowania pionowego, aranżacja zieleni.

ul. Szara - widok przed realizacją zadania

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku

ul. Szara - po realizacji zadania

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku

Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2017
Koszt:1 167 281 zł
  • Miasto Gdańsk: 1 167 281 zł
Więcej z kategorii: Chodniki

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!