PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku

Przedmiotem projektu była realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu połączenie istniejącej ulicy Przytulnej w Gdańsku z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania ww. ulic.

Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 538 016 zł
szczegóły
Przytulna Gdańsk
dzielnica: Jasień
Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 1. Roboty drogowe w tym:
 • Roboty przygotowawcze;
 • Podbudowy;
 • Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA (jezdnia);
 • Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy);
 • Nawierzchnie z betonu asfaltowego (ścieżka rowerowa);
 • Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodniki;
 • Oznakowanie pionowe;
 • Oznakowanie poziome.
 1. Kanalizację deszczową ul. Przytulna;
 2. Kanalizację deszczowa - skrzyżowanie ulic Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów;
 3. Oświetlenie drogowe;
 4. Sygnalizację świetlną;
 5. Usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
 6. Zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni.

Widok przed realizacja zadania

Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku

Widok po realizacji zadania

Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku

Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku

Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2017
 • Zakończenie: 2018
Koszt:1 538 016 zł
 • Miasto Gdańsk: 1 538 016 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!