PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej, Leszczynowej i Turzycowej

W ramach inwestycji wybudowano rondo na ul. Jabłoniowej. Powstały wyspy segregujące ruch i azyle dla pieszych, a na chodniku ułożono płytki fakturowe. Wybudowano także nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na powstałych przystankach autobusowych ustawiono nowe wiaty.

Budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej, Leszczynowej i Turzycowej
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 769 029 zł
szczegóły
Jabłoniowa, Turzycowa, Leszczynowa Gdańsk
dzielnica: Jasień
Budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej, Leszczynowej i Turzycowej umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Prace przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

 

Podczas prowadzonych prac wykonano nową wyniesioną wyspę środkową ronda z kostki kamiennej. Jest dostosowana do przejazdu przez nią autobusów komunikacji miejskiej. Modernizacja skrzyżowania podzielona była na 3 etapy prac:

I etap

- przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnym w formie mini ronda

- wykonanie azyli dla pieszych

- usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną

- odtworzenie zieleni

II etap

- budowa jezdni, placu manewrowego do zawracania

- budowa obustronnych chodników

- budowa i przebudowa zjazdów

- utworzenie miejsc postojowych

- wykonanie przejścia dla pieszych na wlocie ul. Guderskiego w rondo im. 77 pułku AK

- ukształtowanie i zabezpieczenie skarp drogowych

- budowa i uruchomienie oświetlenia i doświetlenia przejść dla pieszych

 - budowa nowego kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej

- nasadzenie urządzenie zieleni oraz ustawienie elementów małej architektury

III etap

- budowa i przebudowa jezdni

- budowa przystanków autobusowych i ustawienie wiat przystankowych

- wykonanie przejść dla pieszych z azylami

- budowa muru oporowego oraz ukształtowanie i zabezpieczenie skarp drogowych

- ukształtowanie tymczasowego dojazdu do urządzeń przy Potoku Oruńskim

 

Wewnętrzna część nowego ronda ma średnicę 10 m, natomiast zewnętrzna 20 m. Realizacja zadania nastąpiła w ramach umowy drogowej, zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmą Domesta Sp. z o.o.

 

Skrzyżowanie ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej przed budową ronda

Zdjęcie przedstawia rondo skrzyżowanie ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej przed budową ronda.

Zdjęcie przedstawia rondo skrzyżowanie ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej przed budową ronda.

Zdjęcie przedstawia rondo skrzyżowanie ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej przed budową ronda.

fot. GZDiZ

 

Nowe rondo na Jasieniu

Zdjęcie przedstawia rondo na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej.

Zdjęcie przedstawia rondo na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej.

Zdjęcie przedstawia rondo na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej, Turzycowej i Leszczynowej.

fot. GZDiZ

Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2023
  • Zakończenie: 2023
Koszt:3 769 029 zł
    Zakres realizacji
    Więcej z kategorii: Drogi

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!