PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego

Celem inwestycji była budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz kanalizacji deszczowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 987 845 zł
szczegóły
Gdańsk
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadania polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z podzadaniami. podzielone zostało na trzy części:

  • Zadanie 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego - zadanie realizowane w ramach "Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych".

W ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych zostały zawarta Umowa z Inicjatorem - Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej. Zadanie zostało zrealizowne w  całości. Było ono realizowane łącznie z zadaniem polegającym na budowie technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo - jezdnego.

  • Zadanie 2. Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - zadanie realizowane w ramach: "Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta".
  • Zadanie 3. Budowa linii oświetlenia terenu do technologicznej drogi dojazdowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - zadanie realizowane w ramach: "Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta".

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiego

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2017
  • Zakończenie: 2017
Koszt:987 845 zł
  • Miasto Gdańsk: 596 924 zł
  • Lokalne inicjatywy: 209 125 zł
Zakres realizacji

W ramach zadania 1 wykonano odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowanej dla zabudowy szeregowej „Zenga Park” w rejonie ul. Płockiej/Człuchowskiej od studni wyłączeniowej do istniejącego kolektora ø 1000 mm (Człuchowska) do studni D6 (Płocka), łącznie z wykonaniem studni od D1 do D6, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego.

W ramach zadania 2 i 3 inwestycji zrealizowano:

- budowę nawierzchni z kostki kamiennej - 70 m2;

- budowę nawierzchni z płyt betonowych ażurowych - 730 m2;

- budowę nawierzchni chodników z płyt betonowych 30x30-700m2;

- budowę nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki bet. 8 - 260m2;

- budowę krawężników betonowych 15x30-230m;

- budowę obrzeży betonowych 8x30 - 970m;

- ułożenie ścieku płaskiego - 234m;

- trawniki - 3640m2;

- balustradę stalową dla pieszych - 140m.

Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!