PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni i chodników, a także budowę tras rowerowych, nowej sygnalizacji świetlnej, małej architektury i elementów zieleni. Wymienione zostały również instalacje wodociągowe, gazowe i elektroenergetyczne. Poza ul. Kilińskiego prace objęły także przebudowę skrzyżowania z ulicą Nad Stawem i zupełnie nowym przedłużeniem ul. Lelewela.

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 10 278 840 zł
szczegóły
Kilińskiego Gdańsk
dzielnica: Wrzeszcz Dolny
Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Inwestycja pn "Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego" realizowana przez  Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska została podzielona na dwa etapy:

1. Przebudowa ul. Kilińskiego i ul. Nad Stawem

 • przebudowa i budowa jezdni i chodników,
 • budowa skrzyżowań z ul. Nad Stawem i ul. Lelewela;
 • wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu,
 • wykonanie elementów drogowych zabezpieczających oraz oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach;
 • budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa i budowa wodociągu,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kabli elektroenergetycznych,
 • przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
 • usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa),
 • gospodarka zielenią i budowa elementów małej architektury.

2. Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki

 • przebudowa jezdni i chodników,
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Gołębią;
 • wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu,
 • wykonanie elementów drogowych zabezpieczających oraz oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej;
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej;
 • przebudowa sieci gazowej,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kabli elektroenergetycznych,
 • przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
 • usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa),
 • gospodarka zielenią i budowa elementów małej architektury.

 

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2014
 • Zakończenie: 2015
Koszt:10 278 840 zł
 • Miasto Gdańsk: 2 902 327 zł
 • Unia Europejska: 7 376 513 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!