PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku oraz obiektu mostowego nad Potokiem Kozackim wraz z odprowadzeniem wód opadowych, wykonaniem wodociągu oraz oświetlenia ulicznego.

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 1 556 000 zł
szczegóły
Guderskiego Gdańsk
Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Celem realizacji zadania było: 

 • wykonanie układu drogowego od skrzyżowania ulic Guderskiego i Flisykowskiego do istniejącej ulicy Guderskiego (od strony ul. Świętokrzyskiej) o długości ok. 270 m, 
 • wykonanie przepustu na potoku Kozackim i umocnienia koryta potoku - wykonanie drogi manewrowej i placu, 
 • odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
 • wykonanie wodociągu DN160, 
 • wykonanie oświetlenia ulicznego na budowanym odcinku ulicy. 


Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmował:

 • roboty przygotowawcze dla wszystkich branż,
 • roboty drogowe, 
 • roboty sanitarne, 
 • wykonanie przepustu na Potoku Kozackim, 
 • roboty elektryczne,
 • elementy małej architektury,
 • zieleń.

Widok przed realizacja zadania

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Widok po realizacji zadania

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Budowa fragmentu ul. Guderskiego w Gdańsku wraz z obiektem mostowym nad Potokiem Kozackim

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2015
 • Zakończenie: 2015
Koszt:1 556 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 325 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!