PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)

Realizacja zadania polegała na wykonaniu ciągu pieszo - jezdnego zlokalizowanego na terenach portowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku stanowiący dojazd do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza.

Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 566 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Stogi
Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza) umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach zadania wykonano

 • ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokości 2,5 m (wraz z zatokami do mijania pojazdów) na odcinku od ul. Wosia Budzysza do bramy wjazdowej do ogrodów działkowych - długość 291,61 m, 
 • ciąg pieszy o nawierzchni z płytek chodnikowych 30x30, o szerokości 2 m na odcinku od bramy wjazdowej do podnóża skarpy ul. Andruszkiewicza - długość 229,84 m, 
 • przejście dla pieszych przez ul. Andruszkiewicza, 
 • kładkę dla pieszych nad kanałem o charakterze zbiorczym,
 • oświetlenie wzdłuż całego ciągu. 


Sczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmował:

 1. Roboty drogowe: 
 • roboty przygotowawcze, 
 • roboty ziemne, 
 • ciąg pieszo - jezdny o szerokości 2,50 m z zatokami do mijania pojazdów o wymiarach 1,50 x 6,00 m - nawierzchnia z kostki betonowej ,
 • ciąg pieszy o szerokości 2,00 m - nawierzchnia z płytek chodnikowych 
 • połączenie ciągu pieszego z przejściem dla pieszych o szerokości od 2,00 m do 4,00 m wraz ze schodami z pochylnią o szerokości 3,00 m z gotowych elementów prefabrykowanych, 
 • przejście dla pieszych przez ul. Andruszkiewicza, 
 • krawężniki i obrzeża betonowe, 
 • barierki ochronne chodnikowe, 
 • przepusty 
 1. Kładka dla pieszych:
 • roboty przygotowawcze, 
 • roboty konstrukcyjne, 
 • roboty izolacyjne, 
 • balustrady stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
 1. Oświetlenie ciągu: 
 • układ zasilania i sterowania, 
 • linia kablowa oświetlenia,
 • montaż słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych wraz z montażem opraw LED.
 1. Odtworzenie elementów środowiska po wykonanych robotach.

Widok po realizacji zadania

Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2016
 • Zakończenie: 2016
Koszt:566 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 566 000 zł
Więcej z kategorii: Drogi

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!