PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie

Przedmiotem inwestycji była realizacja budowy oświetlonego ciągu pieszego wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie.

Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 943 950 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: Wyspa Sobieszewska
Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszego o długości ok. 460 m wzdłuż brzegu Martwej Wisły na odcinku od istniejącego ciągu do granicy z budową mostu zwodzonego w Sobieszewie oraz budowę oświetlenia tradycyjnego na długości ok. 910 m. Oprócz tego w ramach inwestycji została zagospodarowana zieleń, pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo wykonano od strony nabrzeża balustradę ochronną.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • budowę ciągu pieszego o długości ok. 460 m - Etap II;
  • budowę oświetlenia tradycyjnego na długości ok. 910 m - Etap II i Etap III;
  • zagospodarowanie terenu wzdłuż wykonywanego ciągu pieszego;
  • wykonanie trawników;
  • ustawienie ławek, koszy na śmieci;
  • pielęgnację zieleni.

Teren przed realizacją inwestycji

Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie

Nowowybudowany ciąg pieszy

Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie

Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
  • Rozpoczęcie: 2018
  • Zakończenie: 2018
Koszt:943 950 zł
  • Miasto Gdańsk: 943 950 zł
Więcej z kategorii: Rekreacyjne zagospodarowanie przestrzeni

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!