PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa boiska przy ul. J. Meissnera

W ramach inwestycji wybudowano ogólnodostępne boisko piłkarskie wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną w parku im. Jana Pawła II.

Budowa boiska przy ul. J. Meissnera
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 5 100 000 zł
szczegóły
Meissnera Gdańsk
dzielnica: Zaspa-Rozstaje
Budowa boiska przy ul. J. Meissnera umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W 2015 roku zakończona została budowa pełnowymiarowego, ogólnodostępnego boiska piłkarskiego. Obiekt powstał na terenie parku, im. Jana Pawła II, zlokalizowanego w dzielnicy Zaspa, przy ul. J. Meissnera w Gdańsku. Mimo, że była to jedna z najatrakcyjniejszych części dzielnicy, potencjał tego miejsca nie był w pełni wykorzystany. Obecnie teren ten pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla lokalnej społeczności. Budowa ogólnodostępnego boiska wraz z zapleczem socjalnym stanowiła jeden z ważniejszych punktów w koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji parku. Zgodnie z nią park ma pełnić funkcję przestrzeni umożliwiającej bliski kontakt ze sportem i rozrywką dla osób w różnym wieku.

W skład obiektu wchodzi:

 • Boisko do gry w piłkę nożną (płyta główna) o nawierzchni z trawy syntetycznej (wym. 75 m x 110 m), wraz z wyposażeniem m.in.: mini trybuny, wiaty, bramki, a także oświetlenie boiska.
 • Zaplecze socjalne - budynek sanitarno-szatniowy posiadający oddzielnie szatnie, pokoiki dla trenerów i sędziów, a także magazynek sprzętu gospodarczo-sportowego. W budynku znajduyje się również zespół higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie administracyjno-techniczne.
 • Parking samochodowy i rowerowy.
 • Drogi i ciągi piesze.
 • Elementy małej architektury (ogrodzenie, piłkochwyty, tablica wyników).

Realizacja inwestycji obejmowała również uzbrojenie i urządzenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), ciepłowniczą, elektryczną. Teren wyposażony został w monitoring oraz nagłośnienie.

Zakres realizacji inwestycji obejmował:

 1. usunięcie drzew oraz usunięcie krzewów,
 2. boisko piłkarskie o nawierzchni typu sztuczna trawa i wymiarach 110 x 75 m, wraz z niezbędnym wyposażeniem określonym w projekcie,
 3. zjazd z ul. J. Meissnera z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych (10 m.p.) i parkingiem rowerowym (30 m.p.),
 4. odwodnienie parkingu od strony ul. J. Meissnera,
 5. fragment ciągu pieszego wzdłuż boiska, prowadzącego od ul. J. Meissnera od parkingu przy Al. Rzeczypospolitej i do boiska,
 6. oświetlenie boiska, parkingu zlokalizowanego od strony ul. J. Meissnera,
 7. oświetlenie ciągu pieszego prowadzącego od ul. J. Meissnera do Al. Rzeczypospolitej za pomocą opraw LED zasilanych z ogniw fotowoltaicznych poprzez układ akumulatorowy,
 8. monitoring wizyjny boiska, parkingu zlokalizowanego od strony ul. Meissnera oraz fragmentu ciągu pieszego,
 9. przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej kolidujących z boiskiem,
 10. ogrodzenie terenu boiska i budynku zaplecza,
 11. nagłośnienie boiska,
 12. trybuny dla 500 widzów,
 13. budynek zaplecza wraz z przyłączami i wyposażeniem o powierzchni zabudowy 149,6 m2 (powierzchnia użytkowa 133,45 m2),
 14. elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, maszty flagowe),
 15. nasadzenia drzew i krzewów.

 

Teren parku im. Jana Pawła II na którym zaplanowano budowę boiska

Budowa boiska przy ul. J. Meissnera

Zdjęcie boiska po zakończeniu realizacji inwestycji

Budowa boiska przy ul. J. Meissnera

Budowa boiska przy ul. J. Meissnera

Budynek sanitarno-szatniowy - zaplecze socjalne

Budowa boiska przy ul. J. Meissnera

 

Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2015
 • Zakończenie: 2015
Koszt:5 100 000 zł
 • Miasto Gdańsk: 4 100 000 zł
 • Budżet Państwa: 1 000 000 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!