PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa boisk przy SP nr 16 w Gdańsku, ulica Ubocze 3

W wyniku inwestycji powstało boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę o nawierzchni z poliuretanu oraz bieżnia z rozbiegiem do skoku w dal.

Budowa boisk przy SP nr 16 w Gdańsku, ulica Ubocze 3
Inwestycja ukończona Koszt inwestycji: 3 497 464 zł
szczegóły
Ubocze 3 Gdańsk
Budowa boisk przy SP nr 16 w Gdańsku, ulica Ubocze 3 umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

W ramach zadania wykonano:

 

 • boisko do gry w piłkę nożną (28x54m) - 1512 m2 (nawierzchnia ze sztucznej trawy),
 • boisko do gry w koszykówkę (17x30m) - 510 m2 (nawierzchnia z poliuretanu),
 • boisko do gry w siatkówkę (15x24m) - 360 m2 (nawierzchnia z poliuretanu),
 • bieżnia 60m z rozbiegiem do skoku w dal - 367 m2 (nawierzchnia z poliuretanu),
 • uzbrojenie i urządzenie terenu.

Widok po zakończeniu inwestycji

Budowa boisk przy SP nr 16 w Gdańsku, ulica Ubocze 3

Budowa boisk przy SP nr 16 w Gdańsku, ulica Ubocze 3

Budowa boisk przy SP nr 16 w Gdańsku, ulica Ubocze 3

Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu obejmował:

 • roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne,
 • wykonanie boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i bieżni z zeskokiem,
 • wykonanie ogrodzenia boiska ( piłko chwytów) i piłko chwytów pomiędzy boiskami,
 • wykonanie drenażu odwadniającego boiska do piłki nożnej i odwodnienia dla boisk do
  siatkówki i koszykówki,
 • wykonanie monitoringu terenu boisk,
 • mała architektura (ławki, kosze, remont ogrodzenia wraz z fundamentami),
 • wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej,
 • wykonanie oświetlenia terenu z robotami towarzyszącymi,
 • wykonanie przyłącza wodociągowego z robotami towarzyszącymi/przyłącze z rur polietylenowych,
 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej / kanalizacja deszczowa z rur PVC,
 • zieleń (wycinka drzew i krzewów, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki, pielęgnacja zieleni),
 • wykonanie drogi dojazdowej wraz z wjazdem i placem manewrowym,
 • organizacja ruchu w okresie budowy,
 • odtworzenie elementów środowiskowych.
Fot. Gmina Miasta Gdańska, www.gdansk.pl
Inwestycja
Status: Ukończona
 • Rozpoczęcie: 2010
 • Zakończenie: 2010
Koszt:3 497 464 zł
 • Miasto Gdańsk: 3 497 464 zł
Więcej z kategorii: Boiska

Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!